Ontwerp

Maak van de tuin uw lustoord

De tuin is het lustoord van het huis, het is een extra kamer met een interieur dat elk seizoen aan verandering onderhevig is. Het verdient dan ook alle aandacht en een goed doordachte ruimtelijke vormgeving zodat het een evenwichtig en samenhangend geheel vormt wat in harmonie is met de omgeving en uw persoonlijke wensen.

Totaal tuinontwerp

  • Definitief ontwerp in kleur
  • 3D impressies en/of 3D film
  • Beplantingsplan + sortimentslijst
  • Uitvoeringstekening (maatvoering- en eventueel lichtplan)
Werkwijze

Alvorens uw droomtuin daadwerkelijk aangelegd kan worden is het van groot belang dat er een kwalitatief en hoogstaand ontwerp aan ten grondslag ligt. De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt bestaat uit:

1. Inventarisatie van uw wensen en perceel

Middels een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek worden uw wensen geïnventariseerd en besproken. Daarnaast zullen de relevante maten van uw tuin opgemeten worden zodat er aan de slag gegaan kan worden met het schetsontwerp.

2. Voorleggen van eerste schetsontwerp

Indien u akkoord gaat volgt het definitieve ontwerp

3. Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp bestaat uit de uitvoeringstekening(en), het beplantingsplan en een 3D impressie of film

4. Aanleg

Om daadwerkelijk uw droomtuin te kunnen realiseren is het van groot belang dat de aanlegfase op correcte wijze wordt uitgevoerd. De Tuin In werkt nauw samen met een erkend hoveniersbedrijf met kwalitatief, en goed opgeleide vakmensen die hun vak verstaan en die de kennis hebben om het ontwerpplan tot een goede uitvoer te brengen.

Natuurlijk bent u er altijd vrij in om de aanleg gedeeltelijk of geheel zelf uit te voeren.